OS ČČK Kroměříž

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž 

svou novodobou práci započal v roce 1998 obnovením činnosti místních skupin ČČK. Pod oblastním spolkem pracuje 7místních skupin ČČK, které mají na 340 členů.

Spolek naplňuje poslání a úkoly Českého červeného kříže, jako je předcházení zmírňování utrpení, ochrana zdraví, života a úcta k lidské bytosti, podpora vzájemného porozumění, přátelství a míru a usilování o naplňování Základních principů Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 

Mezi komplexní činnost OS ČČK Kroměříž se řadí pomoc v oblasti sociální a zdravotní a zapojení se do široké škály sociálně-zdravotní činnosti a aktivit:

 • šíření znalostí a zajištění kurzů první pomoci pro dospělé, seniory i širokou veřejnost, 
 • pořádání kurzu „zdravotník zotavovacích akcí“, „základy první pomoci“ a „základy moderního ošetřovatelství“
 • organizační zajištění a pořádání oblastního a krajského kola mezinárodní soutěže „mladý zdravotník“, 
 • zdravotní výchova a zabezpečení výuky s programem prevence, bezpečnosti a první pomoc pro žáky ZŠ  a SŠ a děti MŠ, 
 • rekondiční pobyty pro seniory,
 • zapojení se do poskytování před lékařské první pomoci /zajištění zdravotních dozorů/ a do dílčích aktivit s preventivní tématikou ve spojení s praktickými ukázkami poskytování první pomoci včetně maskování zranění,
 • pořádání oceňování a propagaci bezpříspěvkových dárců krve, 
 • chod humanitárních jednotek,
 • podporování dobrovolnické činnosti prostřednictvím Místních skupin ČČK,
 • OS ČČK se mimo jiné také zabývá propagační činností ČČK, náborem nových členů do místních skupin a šířením informací o činnosti ČČK,
 • je i partnerem BESIP - zajišťuje dopravní výchovu podle harmonogramu pro žáky 4.tříd ZŠ pro Kroměřížský region na Dětském dopravním hřišti Kroměříž a v měsících březen až listopad otevření dětského dopravního hřiště pro veřejnost,
 • spolupracuje s Městem Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem a Holešov.

Máte dotaz?

Neváhejte se nám ozvat a my vám rádi pomůžeme.

Kontaktujte nás

Pomáháme tam, kde je to potřeba

Pořádáme programy první pomoci, dětské dopravní hřiště, programy pro rodiče s dětmi a jiné činnosti.

Ozvěte se nám

Kancelář

Koperníkova 2646/1
areál Dětského dopravního hřiště
767 01 Kroměříž

Mohlo by vás zajímat

© ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek Kroměříž 2023 – Všechna práva vyhrazena