Náš program ČČK Kroměříž „Nauč se první pomoc“

V pátek 22. 2. se uskutečnil ve spolupráci s SVČ TYMY Holešov kurz pro žáky 5. a 8. ročníků 3. ZŠ Holešov pod názvem „Nauč se první pomoc“. Tento kurz pořádáme již tradičně od roku 2005. V průběhu celého dopoledne si žáci vyzkoušeli poskytování první pomoci při různých situacích a řešili i dopraní situace s krajským koordinátorem BESIP Zdeňkem Patíkem .

V loňském roce jsme tímto programem proškolili celkem 1307 dětí MŠ, žáků ZŠ a studentů SŠ. Od začátku roku jsme již navštívili žáky ZŠ Oskol v Kroměříži, kde jsme proškolili  žáky od první do deváté třídy. V  měsíci březnu proškolíme celou 2.ZŠ Holešov, děti z MŠ a ZŠ Bezměrov, žáky ZŠ Slovan v Kroměříži.

Tímto děkujeme všem pedagogům za zájem o problematiku prevence úrazů a poskytování předlékařské první pomoci.