RSS
 • Projekt

  Přidáno dne 31. ledna 2014

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Vzdělávání lektorů ČČK Kroměříž – Modul 5

  V průběhu měsíce ledna probíhal náš poslední vzdělávací modul a to E – learningový kurz – Základy práce lektora první pomoci. Byl vytvořen samostatný modul se sedmi kapitolami ( stavba a funkce lidského těla, prevenze úrazů, zdravý životní styl, životní prostředí, první pomoc při úrazech a onemocněních, vzdělávání dospělých a vzdělávání zdravotně postižených ). Kurz byl plný nejen teoretických znalostí , ale zejména interaktivních prvků ( křížovek, doplňovaček, fotografií a videí ).

  Projektový tým bahopřeje Všem absolventům modulu a přeje  mnoho úspěchů v jejich lektorské činnosti.

 • Projekt

  Přidáno dne 30. ledna 2014

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Vzdělávání lektorů ČČK Kroměříž – Modul 4

  V průběhu měsíce ledna probíhal další prezenční vzdělávací modul. Tento samostatně vytvořený Modul  4 – Metody práce lektora první pomoci s cílovou skupinou handicapovaní přinesl mnoho nových poznatků pro lektory ČČK ve výuce zdravotně postižených dospělých různého typu. Praktické nácviky, zpracované metodiky a postupy umožní kvalitní práci lektorů první pomoci ve všech souvislostech.

  Projektový tým bahopřeje Všem absolventům modulu a přeje  mnoho úspěchů v jejich lektorské činnosti.

 • Projekt

  Přidáno dne 22. ledna 2014

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Vzdělávání lektorů ČČK Kroměříž – Modul 3

  V průběhu měsíce ledna probíhal 3.vzdělávací modul – Metody práce lektora s cílovou skupinou dospělí. Byl vytvořen samostatný modul věnovaný práce s cílovou skupinou dospělí. Lektoři se naučili využívat metody učení, které se vyznačují propojením teorie s praktickým prožitkem a následnou aplikací získané dovednosti.

  Projektový tým bahopřeje Všem absolventům modulu a přeje  mnoho úspěchů v jejich lektorské činnosti.

 • Akce, Aktuální zprávy, Projekt

  Přidáno dne 18. června 2013

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Kurz znakového jazyka

  Od ledna letošního roku kolektiv ČČK  navštěvoval kurz „Uvedení do komunikace s neslyšícími – kurz znakového jazyka“ v rozsahu 50 hodin., který pořádala Střední zdravotnická škola v Kroměříži.Dne 17.6. jsme kurz úspěšně zakončily zkouškou a obdržely osvědčení. 😀

 • Projekt

  Přidáno dne 8. května 2013

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Vzdělávání projektového týmu

  Ve dnech 2.-3.5.2013 absolvoval projektový tým ČČK workshop na téma Vzdělávání dospělých a seminář na téma Práce s týmem. Školení bylo velmi poutavé a zvýšilo úroveň našich znalostí a dovedností. Bylo proloženo praktickými cvičeními, které zpestřily naše vzdělávání.  Odnesly jsme si mnoho zkušeností a zážitků. Školení jsme úspěšně zakončily a získaly tak osvědčení o absolvování.

 • Aktuální zprávy, Projekt

  Přidáno dne 2. dubna 2013

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Vzdělávání lektorů ČČK Kroměříž – Modul 2

  V průběhu měsíce března probíhal 2.vzdělávací modul – První pomoc pro lektory 2. Byl vytvořen samostatný modul zaměřený na orientaci lektorů při řešení modelových situací, při kterém získali nejen teoretické znalosti, ale zejména praktické dovednosti, jak rychle a správně poskytnout první pomoc v případě ohrožení zdraví či lidského života. Všech tématických okruhů a vytvořených modelových situací se lektoři ujali s nadšením a velkou mírou zodpovědnosti. Praktické nácviky, zpracované metodiky a postupy umožní kvalitní práci lektorů první pomoci ve všech souvislostech.

  Projektový tým bahopřeje Všem absolventům modulu a přeje  mnoho úspěchů v jejich lektorské činnosti.

 • Aktuální zprávy, Projekt

  Přidáno dne 27. února 2013

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Školení projektového týmu „Nové standardy první pomoci“

  16.2.2013 proběhlo školení našeho projektového týmu na téma „Nové standardy první pomoci“ se spoluautorem Standardů první pomoci MUDr. Karlem Štěpánkem. Revidované vydání Standardů první pomoci z roku 2012 odráží rozvoj vědeckého poznání v oblasti předlékařské první pomoci. Tato zásadní metodická příručka byla schválena ministerstvy zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, obrany, vnitra a dopravy a spojů jako závazný materiál pro výuku na území našeho státu. Školení nám zcela objasnilo nové postupy. Přínosem nám byla nejen teorie, ale zejména praktické ukázky pro výuku lektorů Českého červeného kříže Kroměříž.

 • Aktuální zprávy, Projekt

  Přidáno dne 27. února 2013

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Výuka kardiopulmonální resuscitace (KPR) lektorů ČČK Kroměříž v Modulu 2

  Pomocí nově pořízeného CPR softwaru k výukovému programu AMBU můžeme přesně s budoucími lektory analyzovat KPR. Je zaznamenán přesný postup KPR, naměřené hodnoty lze díky tomuto SW archivovat, tisknout v podobě protokolu a dále s nimi pracovat. Hodnocení KPR pomocí SW je přesnější a rychlejší. Je snadné i zpětně dohledat jakoukoliv chybu v prováděné KPR. Výuka první pomoci bude tedy mnohem kvalitnější a efektivnější.

 • Aktuální zprávy, Projekt

  Přidáno dne 27. února 2013

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Školení projektového týmu „Uvedení do komunikace s osobami se sluchovým postižením“

  Od ledna 2013 navštěvuje náš projektový tým kurz „Uvedení do komunikace s osobami se sluchovým postižením“. Znalosti znakového jazyka využijeme při tvorbě a realizaci Modulu 4, který je zaměřen na metody práce lektora první pomoci s cílovou skupinou handicapované osoby. Znakový jazyk je náročný. Připravujeme se na každou hodinu a věříme , že po absolvování kurzu nejen, že úspěšně složíme závěrečné zkoušky, ale hlavně budeme moci s neslyšícími komunikovat.

 • Aktuální zprávy, Projekt

  Přidáno dne 21. ledna 2013

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Vzdělávání lektorů ČČK Kroměříž – Modul 1

  V průběhu měsíce ledna probíhá 1. vzdělávací modul v oblasti první pomoci. Školení poskytuje lektorům přehled nejnovějších poznatků v oblasti : anatomie, prevence úrazů, životního stylu současného člověka, způsobu a metod poskytování první pomoci v běžných situacích.

  Celý projektový tým přeje Všem účastníkům úspěšný průběh i zakončení absolvovaného modulu.