RSS
 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální kurzy, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 27. října 2016

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Slavnostní oceňování dárců krve

  Stalo se už pěknou tradicí, že vždy na konci října oceňuje Oblastní spolek Českého červeného kříže bezpříspěvkové dárce krve.Také letos toto slavnostní odpoledne a podvečer proběhlo, 20. října se rozzářila světla ve velkém sále Domu kultury v Kroměříži, abychom mohli přivítat především dárce, jejich doprovod a také hosty.V tomto roce bylo oceněno celkem 86 dárců – 10 z nich obdrželo Zlatý kříž za 80 odběrů, 35 z nich dosáhlo na ocenění Zlatou medailí Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů a 40 dárců získalo Stříbrnou medaili za 20 odběrů krve. Bronzovou medaili za 10 odběrů obdrží dárci přímo po odběru na transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s., v tomto roce jich bylo celkem 52. Na všechny čekalo malé občerstvení, k poslechu i tanci doprovázela hudba p. Radka Vernera a atmosféra byla velmi příjemná. Krátkým proslovem pozdravili dárce také hosté – primářka transfúzního oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s. p. MUDr. Zdena Hřebačková, PhDr. Julie Zaydlarová za vedení nemocnice a ředitelka OS ČČK Kroměříž p. Bc. Alice Juračková. Poděkování patří také členkám Oblastní výkonné rady OS ČČK Kroměříž za organizaci a pomoc a studentům Střední  školy hotelové a služeb Kroměříž. Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříže,  Zlínského kraje a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové.

 • Akce, Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 28. října 2015

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Oceňování dárců krve 2015

  Podzimní odpoledne 22. října 2015 mělo slavnostní nádech pro některé z nás – především pak pro bezpříspěvkové dárce krve.
  Tento den proběhlo slavnostní předávání Medailí Prof. MUDr. Jana Janského, které již tradičně uděluje Český červený kříž.
  V Domě kultury se sešli dárci, kteří obdrželi Zlatý kříž 3.třídy za 80 odběrů, dále dárci s počtem odběrů 40, kteří obdrželi Zlatou medaili, poslední skupinou pak byli dárci s počtem odběrů 20 a Stříbrnou medailí. Svou gratulací a poděkováním za dárcovství přispěli nejen zástupci Českého červeného kříže v Kroměříži, ale také hosté – poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, radní Zlínského kraje Mgr. Taťána Nersesjan, starosta Města Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec, ředitelka Kroměřížské nemocnice, a.s. MUDr. Lenka Mergenthalová a primářka transfúzního oddělení nemocnice MUDr. Zdeňka Hřebačková.
  Příjemnou a pohodovou atmosféru dokreslilo vystoupení tanečního páru s ukázkou standartních tanců a také hudební doprovod p. Radka Vernera.
  Slavnostní akt proběhl za finanční podpory Zlínského kraje, Města Kroměříže a Českého červeného kříže.

 • Akce, Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 10. června 2015

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Světový den dárců krve

  Děkujeme srdečně všem dárcům krve…

 • Akce, Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 20. října 2014

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Oceňování dárců krve 2014

  Oblastní spolek Českého červeného kříže v Kroměříži už tradičně v podzimních dnech oceňuje bezpříspěvkové dárce krve. Tak tomu bylo i ve čvrtek 16.10.2014, kdy si v sále Domu kultury převzali dárci svá ocenění Pokračovat …

 • Akce, Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 25. října 2013

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Slavnostní oceňování dárců krve 2013

  V pátek 18.10. se konalo v sále střední školy hotelové a služeb v Kroměříži slavnostní oceňování bezplatných dárců krve. Bylo předáno 61 stříbrných medailí Prof. MUDr.Jana  Janského za 20 bezplatných odběrů, 37 zlatých medailí Prof.MUDr. Jana Janského za 40 bezplatných odběrů krve a 11 zlatých křížů 3.třídy Prof.MUDr.Jana Janského za 80 bezplatných odběrů krve. V letošním roce bylo také oceněno přímo na transfúzním oddělení 85 dárců bronzovou medailí Prof.MUDr.Jana Jánského za 10 bezplatných odběrů krve.

  Dárcovství krve si  velmi vážíme a všem oceněných ještě jednou děkujeme. Současně děkujeme  paní primářce transfuzního oddělení Kroměřížské nemocnice MUDr.Zdeně  Hřebačkové a celému jejímu kolektivu za péči a příjemné prostředí, které dárcům krve poskytují. Klubu dárců krve za jejich celoroční vynikající spolupráci. Paní europoslankyni Olze Sehnalové, paní starostce Města Kroměříže Daniele Hebnarové a zástupkyním Města Kroměříže paní Jarmile Číhalové a paní Blance Šimůnkové za jejich účast na této akci.

  Poděkování patří také členkám a dobrovolnicím Českého červeného kříže v Kroměřiži , které  slavnostní odpoledne připravily.

   Slavnostní oceňování proběhlo za finanční podpory Českého červeného kříže, Zlínského kraje a Města Kroměříž.